Fællesgudstjeneste på Højskoleengen | Rødding Sognekirke